รู้จักกับงานธุรการ คืออะไร

0 Comments
หางานธุรการบัญชี

งานธุรการเป็นงานที่ต้องมีในทุกองค์ ทั้งขนาดย่อมและขนาดใหญ่ ซึ่งงานธุรการนั้นมีหลายรูปแบบ หน้าที่หลักของงานธุรการก็คือ ทำหน้าที่ในการจัดการทุกอย่างในบริษัทเลยก็ว่าได้ ตั้งแต่เล็กไปจนใหญ่ เพื่อให้องค์กรเดินหน้าไปต่อไป ดังนั้นการหางานธุรการบัญชีผู้ที่จะทำหน้าที่ในส่วนนี้ได้ จะต้องเป็นคนที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานธุรการโดยตรง 

สำหรับงานของธุรการก็จะมีอยู่หลายอย่าง ตั้งแต่ธุรการฝ่ายไอที ธุรการฝ่ายบุคคล ธุรการฝ่ายบัญชี ธุรการฝ่ายขาย เป็นต้น ซึ่งแต่ละแผนกจะใช้คุณสมบัติของการเป็นนักธุรการที่เหมือนกันดังต่อไปนี้ 

คุณสมบัติของการเป็นนักธุรการบัญชี 

1.จบสาขาที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อให้ผู้ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการได้ทำงานเกี่ยวกับด้านนี้ได้อย่างถูกต้อง ผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นธุรการบัญชีได้ จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับงานธุรการโดยตรง หรือต้องเป็นผู้ที่เรียนจบมาทางด้านการบัญชี จากระดับ ปวส. หรือระดับปริญญาตรี เป็นต้น เมื่อได้คนที่ตรงกับงาน การทำงานก็จะไม่เกิดปัญหา 

2.ใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างคล่องแคล่ว 

เดี๋ยวนี้การทำงานในยุคใหม่ เน้นเป็นการทำงานผ่านทางระบบคอมพวเตอร์หมดแล้ว ดังนั้นหากคุณต้องการอยากจะทำหน้าที่เป็นพนักงานธุรการ จะต้องใช้คอมพิวเตอร์ได้ และสามารถใช้โปรแกรมออฟฟิศทุกอย่างได้อย่างดีเยี่ยม เพราะนั่นคือเครื่องมือหลักในการทำงานของนักธุรการบัญชีเลยก็ว่าได้ 

3.ต้องมีทักษะพิเศษ 

หากคุณอยากจะมีความก้าวหน้าในการเป็นนักธุรการบัญชี นอกเหนือจากการเรียนจบในสาขาที่ถนัดแล้ว ความสามารถด้านอื่นก็ต้องมีเช่นกัน โดยเฉพาะสามารถในด้านภาษา หากคุณจตบปริญญาในด้านธุรการมา แต่ไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ ทางองค์กรเขาจะเลือก หางานธุรการบัญชี ที่เป็นวุฒิ ปวส. แทนทันที เพราะเงินเดือนถูกกว่า และการทำงานก็ได้ไม่ได้แตกต่างกันด้วย 

4.มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 

การทำงาธุรการต้องติดต่อกับแผนกอื่น หรือติดต่อกับลูกค้าเป็นประจำอยู่แล่ว ฉะนั้นผู้ที่จะทำงานในส่วนนี้ได้ จะต้องมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีพอสมควร จึงจะทำให้งานออกมาราบรื่นที่สุด เช่น การเป็นคนยิ้มง่าย มีทักษะในการพูด สามารถพูดให้คนเชื่อถือได้ เป็นต้น 

5.ใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง 

ภาษาหลักที่ใช้ก็คือภาษไทย ซึ่งการใช้ต้องใช้ให้ถูกต้อง ไม่ใช้ภาษาที่เป็นภาษาพูด หรือที่เป็นวัยรุ่น เพราะนั่นแสดงให้เห็นถึงความไม่เป็นมืออาชีพ และจะทำให้เราดูไม่มีความรู้ด้วย 

6.ทำงานรวดเร็ว 

งานธุรการบัญชีต้องเรียกว่ามีงานท่วมหัวเลยทีเดียว เพราะฉะนั้นผู้ที่จะทำหน้าที่ตรงนี้ได้ ต้องทำงานเร็วเป็นเลิศด้วย จึงจะทำงานได้ทัน ไม่เช่นนั้นงานจะท่วมแน่นอน 

7.มีการเรียนรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ 

งานธุรกิจจะพัฒนาสูงขึ้นได้ คุณต้องรู้จักการพัฒนาศักยภาพของตัวเองก่อน ด้วยการหาความรู้ให้เก่งขึ้น และใช้ความสามารถให้มากขึ้น แล้วเมื่อนั้นคุณจะเป็นที่ต้องการขององค์กรเอง 

ทั้งหมดนี้คือคุณสมบัติหลักๆ ของการหางานธุรการบัญชีและผู้ที่จะทำงานธุรการต้องมี ดังนั้นหากคุณคิดว่าตัวเองอยากจะทำงานในด้านนี้ล่ะก็ ควรพัฒนาคุณสมบัติของตัวเองให้พร้อมก่อน แล้วการทำงานจะเป็นไปได้ด้วยความราบรื่นเอง