0 Comments
วิถีชีวิตท้องถิ่นในอีสาน

วิถีชีวิตท้องถิ่นในอีสานแต่อดีตถึงปัจจุบัน

          วิถีชีวิตท้องถิ่นตามชนบทเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ชาวเมืองกรุงเทพ ไม่ค่อยได้รับรู้กัน หรือหากแต่จะรู้จักก็รู้จักผ่านเพียงจากละครหลังข่าวตามโทรทัศน์ ซึ่งภาพเหล่านั้นล้วนถูกบิดเบือนไปซะส่วนมากแล้ว ดังนั้นการทำความเข้าใจกับวิถีชีวิตท้องถิ่นอีสานอย่างถ่องแท้ จึงเป็นเรื่องที่ชาวเมืองควรรู้ไว้ เพราะจะเกิดประโยชน์ต่อความเข้าใจในวิถีชีวิตของชาวบ้านทั่วไปในเชิงความรู้ ว่าชาวบ้านอีสานเขามีวิถีชีวิตท้องถิ่นกันอย่างไร และหากจะเกิดประโยชน์ต่อคนเมืองที่จะได้กลับมารู้จักวิถีชีวิตท้องถิ่นดั้งเดิมบางไม่มากก็น้อยคงดี อาจจะนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ฮีด 12 ครอง 14 เป็นหนึ่งสิ่งที่วิถีชีวิตพื้นถิ่นอีสานคงลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์เหล่านี้ไว้ เพราะฮีด 12 นั้นถือเสมือนว่าเป็นหลักปฏิบัติตามฤดูกาลที่ชาวอีสานจะกระทำกันแทบทุกเดือนออกมาในรูปแบบของประเพณีในแต่ละเดือนแตกต่างกันไป ผูกโยงและสัมพันธ์กับสภาพความเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล ที่สัมพันธ์อยู่กับความเชื่อท้องถิ่นเรื่องวิญญาณบรรพบุรุษ ผีสางต่างๆ อีกเช่นกัน แม้กระนั้น ความเชื่อดังกล่าวก็ได้หล่อหลอมชาวอีสานของไทยจากอดีตสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน หากแต่ในปัจจุบันวิถีชาวบ้านเหล่านี้ ได้ถูกท้าทายโดยโลกโลกาภิวัฒน์มากยิ่งขึ้น ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงและคำถามในประเพณีท้องถิ่นตามแต่ละหมู่บ้านว่าจะคงอยู่ได้อีกนานแค่ไหน เกิด – แก่ – เจ็บ – ตาย แบบชาวอีสาน เป็นธรรมดาที่วิถีชีวิตของมวลมนุษย์บนโลกจะสัมพันธ์กับ 4 ข้อดังกล่าวข้างต้น หากแต่ชาวเมืองที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพอาจจะไม่ได้รับรู้ข้อแตกต่างในความเหมือนกันระหว่าง 4 ข้อดังกล่าวของชาวอีสานในอดีต เนื่องด้วยในปัจจุบันเทคโนโลยีทางการแพทย์ถือว่าก้าวหน้าไปไกลเป็นอย่างมาก ดังนั้น 4 ข้อข้างต้นสำหรับชาวเมือง จึงผูกสัมพันธ์กับแพทย์ที่เป็นไปในทางวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้นนั้นเอง แต่สำหรับชาวอีสานในอดีตนั้น การเกิด – แก่ – เจ็บ – ตาย […]

0 Comments
การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและหุ่นของเราที่ดีงาม

                ในปัจจุบันนี้เรื่องของการออกกำลังกายเป็นเรื่องที่เราเองควรที่จะให้ความสนใจและใส่ใจอย่างมากที่สุดเพราะว่าการออกกำลังกายนั้นเป็นไลฟ์สไตล์ที่สำคัญอย่างมากที่สุดโดยที่เราเองไม่ควรที่จะมองข้ามเลย ทุกๆอย่างนั้นเรื่องของการออกกำลังกายเป็นเรื่องที่เราจะต้องใส่ใจเพราะว่าทุกอย่างที่มีก็เพื่อตัวเราเองด้วยกันทั้งนั้น                 การออกกำลังกายนั้นก็คือไลฟ์สไตล์อย่างหนึ่งของใครๆหลายๆคน บางคนนั้นก็ชอบที่จะออกกำลังกายเพราะว่าเป็นเรื่องที่ดีอย่างมากในชีวิตประจำวันของเราเอง เราจะได้เรียนรู้ได้มีชีวิตที่ดีและที่สำคัญได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอีกด้วย การออกกำลังกายอาจจะทำให้ใครๆนั้นไม่ชอบก็เป็นได้เพราะว่าการออกกำลังกายนั้นมีความเหนื่อยแล้วก็เสียพลังงานอย่างมากที่สุดอีกด้วย เราเองหากเราเป็นคนที่รักในสุขภาพก็ไม่ใช่เรื่องที่แปลกเลยเพราะจะยิ่งทำให้เรานั้นมีความสุขกับการดำเนินชีวิตประจำวันอีกด้วย                 การที่เราหมั่นออกกำลังกายนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอย่างมากที่สุดที่เราก็จะสามารถที่จะควบคุมน้ำหนักของเราให้ออกมาดียิ่งๆขึ้นไป เราเองจึงควรหมั่นที่จะออกกำลังกายให้มากๆทุกอย่างนั้นก็เพื่อร่างกายของเราเอง หากเราอยากมีร่างกายที่ดีเราเองก็จะต้องหมั่นออกกำลังกายทุกวันเพื่อให้เป็นกิจวัตรประจำวันอย่างมากที่สุดด้วย                 การออกกำลังกายนั้นก็เป็นไลฟ์สไตล์หนึ่งที่สำคัญอย่างมากที่สุดโดยที่เราเองจะต้องให้ความสนใจและความสำคัญอย่างมากที่สุดด้วย ในตอนนี้เรื่องของการออกกำลังกายนับว่าเป็นสิ่งที่หลายๆคนเริ่มหันมาสนใจกันมากเพื่ออายุที่ยืนยาวนาน เพื่อสุขภาพที่ดีของเราเองด้วยเช่นกัน                 เรื่องของสุขภาพจึงเป็นไลฟ์สไตล์หนึ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งที่เราเองจะต้องไม่มองข้ามแล้วให้ความสนใจอย่างมากที่สุดเพื่อตัวเอง เพื่อหุ่นที่ดีงามของเราเองอีกด้วย การที่เราออกกำลังกายนั้นก็มีข้อดีที่มากมายที่จะช่วยทำให้เราไม่ต้องกังวลว่าจะเกิดโรคภัยไข้เจ็บอะไรเพียงแต่เราจะต้องรู้จักที่จะเตรียมตัวในการออกกำลังกายให้ดีเพื่อที่เราเองจะได้ไม่ต้องกังวลใจในภายหลังอีกด้วย                 อย่างที่บอกว่าสุขภาพของเรานั้นหาซื้อที่ไหนไม่ได้นอกจากเราจะดูแลตัวเองให้ดีอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราเองจะมองข้ามไปไหนไม่ได้เลย เพื่อสุขภาพที่ดีของเราเองไม่ใช่เพื่อใครเลย เราจึงต้องหมั่นที่จะดูแลสุขภาพร่างกายของเราให้ดูดียิ่งขึ้นไปอีกด้วย