0 Comments
หางานธุรการบัญชี

รู้จักกับงานธุรการ คืออะไร

งานธุรการเป็นงานที่ต้องมีในทุกองค์ ทั้งขนาดย่อมและขนาดใหญ่ ซึ่งงานธุรการนั้นมีหลายรูปแบบ หน้าที่หลักของงานธุรการก็คือ ทำหน้าที่ในการจัดการทุกอย่างในบริษัทเลยก็ว่าได้ ตั้งแต่เล็กไปจนใหญ่ เพื่อให้องค์กรเดินหน้าไปต่อไป ดังนั้นการหางานธุรการบัญชีผู้ที่จะทำหน้าที่ในส่วนนี้ได้ จะต้องเป็นคนที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานธุรการโดยตรง  สำหรับงานของธุรการก็จะมีอยู่หลายอย่าง ตั้งแต่ธุรการฝ่ายไอที ธุรการฝ่ายบุคคล ธุรการฝ่ายบัญชี ธุรการฝ่ายขาย เป็นต้น ซึ่งแต่ละแผนกจะใช้คุณสมบัติของการเป็นนักธุรการที่เหมือนกันดังต่อไปนี้  คุณสมบัติของการเป็นนักธุรการบัญชี  1.จบสาขาที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้ผู้ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการได้ทำงานเกี่ยวกับด้านนี้ได้อย่างถูกต้อง ผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นธุรการบัญชีได้ จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับงานธุรการโดยตรง หรือต้องเป็นผู้ที่เรียนจบมาทางด้านการบัญชี จากระดับ ปวส. หรือระดับปริญญาตรี เป็นต้น เมื่อได้คนที่ตรงกับงาน การทำงานก็จะไม่เกิดปัญหา  2.ใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างคล่องแคล่ว  เดี๋ยวนี้การทำงานในยุคใหม่ เน้นเป็นการทำงานผ่านทางระบบคอมพวเตอร์หมดแล้ว ดังนั้นหากคุณต้องการอยากจะทำหน้าที่เป็นพนักงานธุรการ จะต้องใช้คอมพิวเตอร์ได้ และสามารถใช้โปรแกรมออฟฟิศทุกอย่างได้อย่างดีเยี่ยม เพราะนั่นคือเครื่องมือหลักในการทำงานของนักธุรการบัญชีเลยก็ว่าได้  3.ต้องมีทักษะพิเศษ  หากคุณอยากจะมีความก้าวหน้าในการเป็นนักธุรการบัญชี นอกเหนือจากการเรียนจบในสาขาที่ถนัดแล้ว ความสามารถด้านอื่นก็ต้องมีเช่นกัน โดยเฉพาะสามารถในด้านภาษา หากคุณจตบปริญญาในด้านธุรการมา แต่ไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ ทางองค์กรเขาจะเลือก หางานธุรการบัญชี ที่เป็นวุฒิ ปวส. แทนทันที เพราะเงินเดือนถูกกว่า และการทำงานก็ได้ไม่ได้แตกต่างกันด้วย  4.มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี  การทำงาธุรการต้องติดต่อกับแผนกอื่น หรือติดต่อกับลูกค้าเป็นประจำอยู่แล่ว ฉะนั้นผู้ที่จะทำงานในส่วนนี้ได้ จะต้องมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีพอสมควร จึงจะทำให้งานออกมาราบรื่นที่สุด เช่น การเป็นคนยิ้มง่าย มีทักษะในการพูด […]